informatieverzoek pepperspray en corruptie

 

Amsterdam, 28 december 2012

Aan Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Minister

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Onderwerp: informatie verzoek onderzoek van de Rijksrecherche naar corruptie rond onderzoek voor de aanschaf/de aanbesteding/de aanschaf / de aankoop van Pepper spray voor de Nederlandse politie

Kenmerk: wobverzoek 2012740110

Afzender: Buro Jansen & Janssen

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Mw./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft onderzoek van de Rijksrecherche naar corruptie rond onderzoek voor de aanschaf/de aanbesteding/de aanschaf / de aankoop van Pepper spray voor de Nederlandse politie

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot onderzoek van de Rijksrecherche naar corruptie rond onderzoek voor de aanschaf/de aanbesteding/de aanschaf / de aankoop van Pepper spray voor de Nederlandse politie van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot onderzoek van de Rijksrecherche naar corruptie rond onderzoek voor de aanschaf/de aanbesteding/de aanschaf / de aankoop van Pepper spray voor de Nederlandse politie.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

U weet dat er met mij over termijnen en afwikkeling overlegd kan worden.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Buro Jansen & Janssen

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533

nieuwsblog.burojansen.nl

www.identificatieplicht.nl

www.preventieffouilleren.nl

www.openheid.nl

www.openbaarheid.nl

www.justitievrijheidenveiligheid.nl