• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatieverzoek pepperspray en corruptie

  Amsterdam, 28 december 2012

  Aan Ministerie van Veiligheid en Justitie

  De Minister

  Postbus 20301

  2500 EH Den Haag

  Onderwerp: informatie verzoek onderzoek van de Rijksrecherche naar corruptie rond onderzoek voor de aanschaf/de aanbesteding/de aanschaf / de aankoop van Pepper spray voor de Nederlandse politie

  Kenmerk: wobverzoek 2012740110

  Afzender: Buro Jansen & Janssen

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Mw./Dhr.,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft onderzoek van de Rijksrecherche naar corruptie rond onderzoek voor de aanschaf/de aanbesteding/de aanschaf / de aankoop van Pepper spray voor de Nederlandse politie

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot onderzoek van de Rijksrecherche naar corruptie rond onderzoek voor de aanschaf/de aanbesteding/de aanschaf / de aankoop van Pepper spray voor de Nederlandse politie van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot onderzoek van de Rijksrecherche naar corruptie rond onderzoek voor de aanschaf/de aanbesteding/de aanschaf / de aankoop van Pepper spray voor de Nederlandse politie.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  U weet dat er met mij over termijnen en afwikkeling overlegd kan worden.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Buro Jansen & Janssen

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  nieuwsblog.burojansen.nl

  www.identificatieplicht.nl

  www.preventieffouilleren.nl

  www.openheid.nl

  www.openbaarheid.nl

  www.justitievrijheidenveiligheid.nl