eerste brief aan de regiokorpsen

 

Amsterdam, 16 december 2010

Aan Mr. O. R. Dros

regio 1 Groningen

Postbus 588

9700 AN Groningen

Onderwerp: Wobverzoek inzake grote politie operaties in samenwerking met andere overheidsdiensten onder namen als Ochtendgloren, Avondlicht, Blauwe Vliet en andere.

Kenmerk: wobverzoek oktober 20109501

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Dhr. Mr. O. R. Dros,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatie inzake grote politie operaties in samenwerking met andere overheidsdiensten onder namen als Ochtendgloren, Avondlicht, Blauwe Vliet en andere.

Ik zou graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties en rapportages betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, overzichten van staande houdingen, processen verbaal, fouilleringlijsten betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, statistieken en overzichten betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, beleidsdocumenten, richtlijnen en aanwijzingen toepassing en uitvoering van preventief fouilleren.

Maar u kunt ook denken aan de volgende documenten: Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

Enkele korte opmerkingen met betrekking tot dit verzoek:

– U weet dat er met mij altijd overleg is te voeren over termijnen, hoe stukken worden aangeleverd en zoekopdrachten. Ik besef terdege dat ik complexe zaken vraag, soms ook omvangrijk en sta dan ook open voor overleg.

– Tevens is er met mij altijd te communiceren over de hoeveelheid.

– Aan de andere kant ligt er bijvoorbeeld het verzoek van ISTER al bijna een half jaar terwijl ik ten aanzien van dit programma of deze databank nog niets heb ontvangen. Ik heb wel meegedaan aan overleg, maar enige activiteit van de zijde van de politie ten aanzien van inhoudsopgaven heb ik niet vernomen.

– Ik zal dan ook niet meer meewerken aan een landelijke afhandeling, dat leidt alleen maar tot vertraging.

– Tot slot wil ik u ook nog wijzen op de Wet Dwangsom. U bent van mij gewend dat ik geen gebruik van deze wet. Ik behoor tot de rekkelijken en niet tot de preciezen. U snapt echter wel dat aan rekkelijkheid wel grenzen zitten.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

tel 0206123202

mob 0634339533

email info@burojansen.nl

www.identificatieplicht.nl

www.preventieffouilleren.nl

www.openheid.nl

www.openbaarheid.nl