De procedure: in beroep in de Wob weigering

 

In beroep tegen het besluit in de Wob procedure in verband met de stukken van de politie. Het beroep werd afgewezen omdat de rechter oordeelde dat de burgemeester twee petten op heeft, helaas wel dezelfde persoon die in ene geval alle persoonsgegevens over de schutting gooit en in het andere geval alles weigert.