• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • procedure: bezwaar tegen het niet nemen van een beslissing

  Amsterdam, 9 januari 2009

  Aan: KLPD

  Korpschef P.J. van Zunderd

  Postbus 100

  3970 AC Driebergen

  Onderwerp: bezwaar wobverzoek inzake ideologische misdaad

  Ons Kenmerk: wobverzoek juni 33804

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte P.J. van Zunderd,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heb ik mij in juli 2008 tot u gericht met een verzoek om informatie.

  Het gaat om alle documenten met betrekking tot ideologische misdaad en in het bijzonder om het rapport Ideologische misdaad verschenen als deelrapport van de Criminaliteitsanalyse 2007. Ik veronderstel dat er stukken ten grondslag liggen aan het deelrapport Ideologische misdaad.

  Bij deze onderliggende documenten kunt u bijvoorbeeld denken aan: notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, statistieken, fouilleringlijsten, concepten, rapportages, dagrapportages, verslagen van de driehoek, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, ambtsberichten, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

  Ik begrijp dat u met betrekking tot dit wobverzoek meer tijd nodig had, dat heeft u gevraagd in uw brief van 20 augustus 2008 en ik heb die u verleend. U schreef dat u twaalf weken nodig zou hebben. Dit zou neerkomen op een beslissing eind november 2008. Op dit moment is het januari 2009 en u heeft nog steeds geen beslissing genomen. Ik maak dan ook bezwaar tegen het niet nemen van een beslissing.

  Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken uw besluit mede te delen.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam