• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: de eerste brief

  Dit eerste verzoek is verstuurd aan alle politieregio’s, alle parketten, diverse ministeries en allerlei bod’s (bijzondere opsporingsdiensten).

  Amsterdam, 9 november 2009

  Aan Mw. M. Barendse

  regio 21 Brabant-Noord

  Postbus 90163

  5200 MS ’s-Hertogenbosch

  Onderwerp: Wobverzoek inzake het case-screening instrument of case screening instrument of casescreening instrument of het proces of selectie van op te pakkeen strafrechtelijke onderzoeken of het wegen van aangiften op basis van een aantal criteria of het prioriteren en wegen van zaken of andere omschrijvingen of het selecteren en prioriteren van misdrijven op basis van de aanwezige opsporingsindicaties en van de zwaarte van het misdrijf …

  Kenmerk: wobverzoek oktober 20090760

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Mw. M. Barendse,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft informatie inzake het case-screening instrument of case screening instrument of casescreening instrument of het proces of selectie van op te pakkeen strafrechtelijke onderzoeken of het wegen van aangiften op basis van een aantal criteria of het prioriteren en wegen van zaken of andere omschrijvingen of het selecteren en prioriteren van misdrijven op basis van de aanwezige opsporingsindicaties en van de zwaarte van het misdrijf.

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot het casescreening instrument of de andere omschrijvingen van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot het casescreening instrument of de andere omschrijvingen.

  De documenten met betrekking tot het casescreening instrument of de andere omschrijvingen zijn waarschijnlijk opgesteld in de periode tussen 2002 en 2009.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533