De eerste brief in het kader van het onderzoek naar het case-screening instrument

 

Dit is een voorbeeldbrief. Buro Jansen & Janssen vraagt met betrekking tot een thema alle betreffende stukken aan en stuurt dit informatieverzoek naar alle betreffende instanties.

Amsterdam, 9 november 2009

Aan Drs. B.J.A.M. Welten

regio 13 Amsterdam-Amstelland
Postbus 2287

1000 CG Amsterdam

Onderwerp: Wob-verzoek inzake het case-screening instrument of case-screening instrument of het proces of selectie van op te pakke en strafrechtelijke onderzoeken of het wegen van aangiften op basis van een aantal criteria of het prioriteren en wegen van zaken of andere omschrijvingen of het selecteren en prioriteren van misdrijven op basis van de aanwezige opsporingsindicaties en van de zwaarte van het misdrijf …

Kenmerk: wob-verzoek oktober 20090752

Afzender: Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Drs. B.J.A.M. Welten,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatie inzake het case-screening instrument of case-screening instrument of case-screening instrument of het proces of selectie van op te pakkeen strafrechtelijke onderzoeken of het wegen van aangiften op basis van een aantal criteria of het prioriteren en wegen van zaken of andere omschrijvingen of het selecteren en prioriteren van misdrijven op basis van de aanwezige opsporingsindicaties en van de zwaarte van het misdrijf.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot het casescreening instrument of de andere omschrijvingen van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot het casescreening instrument of de andere omschrijvingen.

De documenten met betrekking tot het casescreening instrument of de andere omschrijvingen zijn waarschijnlijk opgesteld in de periode tussen 2002 en 2009.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

tel 0206123202

mob 0634339533