• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De eerste brief in het kader van het onderzoek naar het case-screening instrument

  Dit is een voorbeeldbrief. Buro Jansen & Janssen vraagt met betrekking tot een thema alle betreffende stukken aan en stuurt dit informatieverzoek naar alle betreffende instanties.

  Amsterdam, 9 november 2009

  Aan Drs. B.J.A.M. Welten

  regio 13 Amsterdam-Amstelland
  Postbus 2287

  1000 CG Amsterdam

  Onderwerp: Wob-verzoek inzake het case-screening instrument of case-screening instrument of het proces of selectie van op te pakke en strafrechtelijke onderzoeken of het wegen van aangiften op basis van een aantal criteria of het prioriteren en wegen van zaken of andere omschrijvingen of het selecteren en prioriteren van misdrijven op basis van de aanwezige opsporingsindicaties en van de zwaarte van het misdrijf …

  Kenmerk: wob-verzoek oktober 20090752

  Afzender: Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Drs. B.J.A.M. Welten,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft informatie inzake het case-screening instrument of case-screening instrument of case-screening instrument of het proces of selectie van op te pakkeen strafrechtelijke onderzoeken of het wegen van aangiften op basis van een aantal criteria of het prioriteren en wegen van zaken of andere omschrijvingen of het selecteren en prioriteren van misdrijven op basis van de aanwezige opsporingsindicaties en van de zwaarte van het misdrijf.

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot het casescreening instrument of de andere omschrijvingen van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot het casescreening instrument of de andere omschrijvingen.

  De documenten met betrekking tot het casescreening instrument of de andere omschrijvingen zijn waarschijnlijk opgesteld in de periode tussen 2002 en 2009.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

  tel 0206123202

  mob 0634339533